IQdomčeky

Index top

Individuálne alebo katalógové projekty viď. NAJ PROJEKTY. Reprojektujeme, aby Ste na výstavbe ušetrili až 10.000 €
Dohodnite si termín na BEZPLATNÚ KONZULTÁCIU!

Staviame
s rozumom

Našich klientov oboznámime s postupom výstavby, načo si dávať pozor, ako usporiť 10 000 € na výstavbe už pri
výbere projektu, aké administratívne záležitosti vybaviť, ako stavať bez pokuty, čo robí stavebník a zhotoviteľ.

Skontrolujeme, či je pozemok bez vecných bremien.
Skontrolujeme územného plánu na susedných pozemkoch, či tam nie je dovolená výstavba bytových domov a Váš pozemok už viac slnka neuvidí.

Kúpou projektu – lacný "drahý" – rozhodnete sa o 10 000 € hore dole pri výstavbe! Ukážeme Vám príklad, načo iní architekti kašlú....

TEN ISTÝ POZEMOK TEN ISTÝ PROJEKT

Navrh dobry Navrh zly

Pozrite si rozdiel, čert sa skrýva v detailoch !

 • 1. návrh: výborná orientácia, dostatočná tepelná izolácia, príjemný pocit z domova
 • 2. návrh:
  • • Chyba 1 – zbytočná vnútorná nosná stena, načo je potrebný veniec zo železobetónu, a pod každou nosnou stenou treba vybagrovať miesto pre základový železobetónový pás, do toho naliať betón, nato tvárnice a tiež betón, celkovo cca 5500 – 6500 € pri klasickom RD – neznalosť statických vlastností materiálov!
  • • Chyba 2 – okná sú orientované na sever! Zbytočné náklady na kúrenie + letargický pocit, zníženie životnej nálady, horšie výsledky pri učení.
  • • Chyba 3 – Tienenie na spálňu, detskú izbu aj v ranných hodinách.
  • • Chyba 4 – francúzske okná orientované na sever – strata tepla.
  • • Chyba 5 – cez deň prehriata stena špajze, komory, wc...načo?
  • • Chyba 5 – cez deň prehriata stena špajze, komory, wc...načo?

Ďalšie: železobetónový krov pri sklone strechy pod 25 stupňov – svetlá výška v krove max.1,3 m – zbytočne materiálovo predražená, na prechod nemožná – najrýchlejší návrh pre projektanta – pri výstavbe + 3000 – 4000 €.

Vo výbere murovacieho materiálu + tepelnej izolácie obvodových stien a krovu, pri výbere krytiny a hydroizolácie, orientácie na pozemok i na svetelné strany a v ďalších detailoch Vám pomôže náš skúsený architekt a statik. "Lebo čert sa skrýva v detailoch!"

Naprojektujeme VÁM SLNEČNÝ, PRÍJEMNÝ DOMOV PODĽA VAŠEJ FINANČNEJ A ESTETICKEJ POŽIADAVKY.

Dohodnite si termín na BEZPLATNÚ KONZULTÁCIU!

Potrebné dokumenty:

 • • Projekt RD
 • • Situácia
 • • Statika
 • • Vykurovanie, zdravotechnika
 • • Voda + kanalizácia
 • • Elektroinštalácia
 • • Energetický certifikát - Pri pasívnych domoch vzduchotechnika, riešenie rekuperačnej jednotky
 • • Vyjadrenie SPP (LV, KM, projektová dokumentácia)
 • • Vyjadrenia ZSE (LV, KM, prípojky elektriny, projektová dokumentácia
 • • Vyjadrenie vodárenskej spoločnosti (LV, KM, projektová dokumentácia)
 • • Vyjadrenie pozemkového úradu (LV, KM )
 • • Vyjadrenie obce k malému zdroju znečistenia (ak máte kotol na tuhe palivo, krb)
 • • Pečiatka a osvedčenie stavebného dozoru

Pomôžeme Vám vybaviť hore uvedené dokumenty!

Načo ostatní "zabudnú"

 • • Zateplíme základy!
 • • Pružná chránička pre potrubie, ktorá prejde cez základy, aby v prípade sadania RD nepraskli potrubia.
 • • Na ktorú tehlu akú omietku, aby Ste po rokoch nemali farebné odlišnosti?
 • • Na ktorý materiál je potrebný adhézny mostík?
 • • Tehla či pórobetón? Ktorí z nich predražuje omietanie a maľbu stien o 1500 € ?
 • • Čím viackomorový rám a viac skiel v okne, tým je to naozaj lepšie? Keď chcete plesne, tak áno!
 • • Ako vyhotoviť sadrokartónový podhľad, aby bol hladký, bez prasklín?
 • • Je sadrokartón s neónovým a halogénovým osvetlením kamarát?
 • • Parozábrana? My ju poznáme v odlišnosti od mnohých firiem!
 • • Škridla či plech? Obrovská akcia na polovicu strechy a na doplnkových materiáloch zaplatíte aj "susedovu strechu"!

"Staviame s rozumom" - preto si múdri zvolia Nás!

 • • kompletná projektová dokumentácia k stavebnému povoleniu
 • • projektová dokumentácia umiestnenia RD na parcele
 • • projekty prípojok inžinierskych sietí
 • • elektrorevízna správa
 • • revízia bleskozvodu
 • • zabezpečenie stavebného povolenia - inžiniering
 • • energetický certifikát
 • • geometrické zameranie pozemku
 • • vytýčenie stavby
 • • kolaudácia stavby
 • • poistenie stavby
 • • zameranie pred kolaudáciou
 • • oplotenie staveniska
 • • stavebný dozor
 • • pokolaudačná starostlivosť
 • • kompletná montáž na kľúč
 • • kompletná realizácia inžinierskych sietí a prístupových komunikácií

Referencie